Chu kỳ đăng kiểm xe ô tô

Chu kỳ đăng kiểm của từng loại ô tô, với các hình thức sử dụng khác nhau cũng sẽ được chia khác nhau, cụ thể như sau

 

Chu kỳ đăng kiểm của ô tô chở người dưới 9 chỗ kinh doanh vận tải  và chở người trên 9 chỗ 

 

Các loại xe ô tô chở người dưới 9 chỗ có tham gia kinh doanh và các phương tiện chở người trên 9 chỗ được chia ra làm 2 loại như sau :

 

 • Phương tiện chưa cải tạo : Đối với các phương tiện chưa cải tạo thì chu kỳ đăng kiểm đầu tiên sẽ là 18 tháng. Chu kỳ tiếp theo định kỳ sẽ là 6 tháng /1 lần

 

 • Phương tiện đã cải tạo :  Đối với các phương tiện đã cải tạo các tính năng như thay đổi hệ thống truyền lực, hệ thống phanh, hệ thống lái sẽ có chu kỳ đăng kiểm lần đầu là 12 tháng, chu kỳ tiếp theo sẽ định kỳ là 6 tháng/1 lần

 

Chu kỳ đăng kiểm của ô tô chở người dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải

 

Đối với các loại xe chở người dưới 9 chỗ, không tham gia vào kinh doanh vận tải, thì chu kỳ kiểm định đầu tiên sẽ là 30 tháng. Còn các mốc định kỳ sẽ tính như sau :

 

 • Xe sản xuất dưới 7 năm : Sẽ có chu kỳ kiểm định là 18 tháng

 

 • Xe sản xuất từ 7-12 năm : Chu kỳ kiểm định sẽ là 12 tháng

 

 • Xe sản xuất trên 12 năm : Chu kỳ sẽ là 6 tháng

 

Chu kỳ đăng kiểm của các loại ô tô tải, ô tô chuyên dụng, đầu kéo, rơ mooc, Sơ mi rơ mooc

 

Đối với các loại xe này, chu kỳ đăng kiểm cũng được phân chia rõ ràng ra như sau :

 

 • Ô tô tải, Ô tô chuyên dụng, đầu kéo sản xuất dưới 7 năm : Chu kỳ đầu sẽ là 24 tháng, chu kỳ định kỳ sẽ là 12 tháng/1 lần

 

 • Rơ Mooc, Sơ mi Rơ mooc sản xuất dưới 12 năm : Chu kỳ đầu sẽ là 24 tháng, chu kỳ định kỳ sẽ là 12 tháng/1 lần

 

 • Ô tô tải, Ô tô chuyên dụng, đầu kéo sản xuất trên 7 năm : Không có chu kỳ đầu, định kỳ sẽ là 6 tháng 1 lần

 

 • Rơ Mooc, Sơ mi Rơ mooc sản xuất trên 12 năm : Không có chu kỳ đầu, định kỳ sẽ là 6 tháng 1 lần

 

 • Ô tô tải, ô tô chuyên dụng, đầu kéo, rơ mooc, Sơ mi rơ mooc đã qua cải tạo : Chu kỳ đầu 12 tháng, chu kỳ tiếp theo là 6 tháng /1 lần

 

 • Ô tô chở người trên 9 chỗ sản xuất trên 15 năm : 3 tháng 1 lần

 

 • Ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo sản xuất từ 20 năm trở lên : 3 tháng 1 lần

 

Trên đây là chu kỳ đăng kiểm của tất cả các loại xe mà Auto Giải Phóng xin gửi tới các bác tài. Bác tài tham khảo kỹ để biết rõ chu kỳ đăng kiểm của xe mình đang sử dụng nhé. Dưới dây Auto Giải Phóng xin gửi tới các bác tài bảng chi tiết chu kỳ đăng kiểm, thời hạn đăng kiểm của các loại xe để các bác tài xe chi tiết hơn